các triệu chứng bệnh giang mai

Triệu chứng và cách chữa trị bệnh giang mai hiệu quả nhất

Xoắn khuẩn này có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 90 ngày. Sau thời gian ủ bệnh giang mai sẽ có những biểu hiện theo từng giai đoạn. Cụ thể: Triệu chứng bệnh giang mai Xoắn khuẩn giang mai có tên là Treponema pallidum gây ra bệnh rất ưa sống và sinh sôi ở