đường lây truyền bệnh giang mai

Các phương thức chính lây truyền của bệnh giang mai

Do da và màng nhầy của cơ thể ít ỏi ở vùng sinh dục, giàu mạch máu, trong tình trạng ùn tắc cùng cực khi giao hợp, ma sát tình dục có thể gây ra thiệt hại tinh tế, cho bệnh giang mai và tạo điều kiện cho các cuộc xâm lược của Treponema pallidum.